CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SANA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SANA

Tra mác thép không gỉ tương đương ở đâu?

[Đăng ngày: 27/05/2014]
 Fecritic   International steel designation   National designations, superseded by EN 
 EN   ASTM   JIS   BS/UK   DIN Germany   NF                        France   SS Sweden 
 1.4016  430  SUS 430   430S17      1.4016  Z8 C17  2320
 Mart   1.4021  420  SUS 420J1   420S29      1.4021  Z20 C13  2303
 1.4028  420  SUS 420J2   420S45      1.4028  Z33 C13  2304
 1.4313  S41500   SUS Ti6NM             -       1.4313  Z6 CN 13-04  2385
 Austenitic   1.4310  301   SUS 304   301S21      1.4310  Z11 CN 18-08  2331
 1.4318  301LN   SUS 304L             -                 -    Z3 CN 18-07 Az              -  
 1.4372  201   SUS 201             -                 -    Z12 CMN 17-07 Az              -  
 1.4301  304   SUS 304   304S31      1.4301  Z7 CN 18-09  2333
 1.4307  304L   SUS 304L   304S11      1.4307  Z3 CN 18-10  2352
 1.4311  304LN   SUS 304LN   304S61      1.4311  Z3 CN 18-10 Az  2371
 1.4541  321   SUS 321   321S31      1.4541  Z6 CNT 18-10  2337
 1.4550  347   SUS 347   347S31      1.4550  Z6 CNNb 18-10  2338
 1.4305  303   SUS 303   303S31      1.4305  Z8 CNF 18-09  2346
 1.4303  305   SUS 305J1   305S19      1.4303  Z1 CN 18-12              -  
 1.4306  304L   SUS 304L   304S11      1.4306  Z3 CN 18-10  2352
 1.4567  S30430   SUS XM7   304S17      1.4567  Z3 CNU 18-09 FF              -  
 1.4401  316   SUS 316   316S31      1.4401  Z7 CND 17-11-02  2347
 1.4404  316L   SUS 316L   316S11      1.4404  Z3 CND 17-11-02  2348
 1.4436  316   SUS 316   316S33      1.4436  Z7 CND 18-12-03  2343
 1.4432  316L   SUS 316L   316S13      1.4435  Z3 CND 18-14-03  2353
 1.4406  316LN   SUS 316LN   316S61      1.4406  Z3 CND 17-11 Az              -  
 1.4429  S31653   SUS 316LN   316S63      1.4429  Z3 CND 17-12 Az  2375
 1.4571  316Ti   SUS 316Ti   320S31      1.4571  Z6 CNDT 17-12  2350
 1.4435  316L   SUS 316L   316S13      1.4435  Z3 CND 18-14-03  2353
 1.4438  317L   SUS 317L   317S12  1.4438  Z3 CND 19-15-04  2367
 1.4439  317LN                   -                     -   1.4439  Z3 CND 18-14-05 Az              -  
 1.4466  S31050        -            
           -   1.4466  Z2 CND 25-22 Az              -  
 1.4539  904L         -          
 904S13  1.4539  Z2 NCDU 25-20  2562
 1.4529  N08926   -                
           -   1.4529                                -               -  
 1.4547  S31254         -                        -                 -                                  -   2378
 1.4565  S34565           -        
           -   1.4565                                -               -  
 Ferritic   1.4713            -             -      
           -   1.4713                                -               -  
 1.4724            -                      -              -   1.4724  Z13 C13              -  
 1.4742            -                      -              -   1.4742  Z12 CAS 18              -  
 1.4762  S44600                     -              -   1.4762  Z12 CAS 25  2322
 Austenitic   1.4948  304H   SUS 304   304S51      1.4948  Z6 CN 18-09  2333
 1.4878  321   SUS 321   321S51      1.4878  Z6 CNT 18-10  2337
 1.4818  S30415                   
           -                 -                                 
2372
 1.4833  309S   SUS 309   309S16      1.4833  Z15 CN 24-13              -  
 1.4828            -    SUH 309             -       1.4828  Z17 CNS 20-12              -  
 1.4835  S30815                    
           -                 -                                 
2368
 1.4845  310S   SUS 310S   310S16      1.4845  Z8 CN 25-20  2361
 1.4841  314                     -    314S25      1.4841  Z15 CNS 25-20              -  
 1.4854  S35315                     -              -                 -                  -             -  
hotline zalo hotlise